-35%
965.000 
-35%
2.210.000 
-16%
-16%
-30%
109.000.000 
-28%
5.050.000 

Đồ gia dụng Ferroli

Ghế massage Ferroli FM96

40.000.000 
2.100.000 

Đồ gia dụng Ferroli

Lọc nước FP2200-PD

7.250.000 
-35%
425.000 
-35%
299.000 
-15%
9.838.000 
-12%
7.203.000 
-17%
12.306.000 
4.725.000 
2.350.000 
3.070.000 
17.300.000 
6.100.000 
-16%

Thiết bị vệ sinh

Vòi chậu đặt bàn LFV-1402S

1.480.000 
18.100.000 
2.070.000 
-21%
9.450.000 
-13%
3.820.000 
770.000 
1.240.000 
-21%

Thiết bị vệ sinh

Vòi chậu đặt bàn LFV-2012SH

2.590.000 

Phụ kiện

Vòi xịt CFV-102M

470.000