Bồn nhựa tân á

Bồn Nước Nhựa Đứng (10)

Bồn Nước Nhựa Ngang (9)